ByWilly's betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen van de informatie op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

ByWilly's aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit informatie geboden op deze website op welke manier dan ook. ByWilly's mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. ByWilly's is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.